ERKEK İSİMLERİ

ABDÜLHAK


 • Türkiyede Abdülhak ismini kullanan kişi sayısı: 33
 • Türkiyede her 2.484.966 kişiden birinin ismi Abdülhak

Hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah’ın kulu. – Hak, Esmau’l-Hüsna’dandır

 • Arapça
 • 0
 • 381

ABDÜLHAKİM


 • Türkiyede Abdülhakim ismini kullanan kişi sayısı: 561
 • Türkiyede her 146.174 kişiden birinin ismi Abdülhakim

Her şeye hükmeden Allah’ın kulu.- Hakim, Allah’ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz

 • Arapça
 • 0
 • 684

ABDÜLHALİK


 • Türkiyede Abdülhalik ismini kullanan kişi sayısı: 151
 • Türkiyede her 543.072 kişiden birinin ismi Abdülhalik

Yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allah’ın kulu. – Halik, Allah’ın isimlerinden. “Abd” takısı almadan kullanılmaz

 • Arapça
 • 0
 • 233

ABDÜLHALİM


 • Türkiyede Abdülhalim ismini kullanan kişi sayısı: 472
 • Türkiyede her 173.737 kişiden birinin ismi Abdülhalim

Tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah’ın kulu. – (bkz. Halim). Allah’ın isimlerinden

 • Arapça
 • 0
 • 291
 • Arapça
 • 0
 • 580

ABDÜLHAY


 • Türkiyede Abdülhay ismini kullanan kişi sayısı: 16
 • Türkiyede her 5.125.242 kişiden birinin ismi Abdülhay

Daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten Cenab-ı Allah’ın kulu. -(bkz. el-Hay). Allah’ın isimlerinden

 • Arapça
 • 0
 • 598

ABDÜLHEY


 • Türkiyede Abdülhey ismini kullanan kişi sayısı: 11
 • Türkiyede her 7.454.898 kişiden birinin ismi Abdülhey

Anlamı hakkında bize yardımcı olabilirsiniz.

 • Arapça
 • 0
 • 550

ABDÜLKADİR


 • Türkiyede Abdülkadir ismini kullanan kişi sayısı: 15.897
 • Türkiyede her 5.158 kişiden birinin ismi Abdülkadir

Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, her şeyi yapmaya gücü yeten Allah’ın kulu.-Kadir; Allah’ın isimlerindendir. (bkz. Kadir)

 • Arapça
 • 0
 • 885
 • Arapça
 • 0
 • 776

ABDÜLKEBİR


 • Türkiyede Abdülkebir ismini kullanan kişi sayısı: 1
 • Türkiyede her 82.003.882 kişiden birinin ismi Abdülkebir

Kebir’in, büyüklük ve Azamette eşsiz olan Allah’ın kulu. – Kebir; Allah’ın isimlerindendi. (bkz. el-Kebir)

 • Arapça
 • 0
 • 818

ABDÜLKERİM


 • Türkiyede Abdülkerim ismini kullanan kişi sayısı: 3.467
 • Türkiyede her 23.652 kişiden birinin ismi Abdülkerim

Keremi bol, cömert olan Aziz ve Celil Allah’ın kulu. – Kerim; Allah’ın isimle -rindendir. (bkz. Kerim)

 • Arapça
 • 0
 • 809
 • Arapça
 • 0
 • 526

ABDÜLMACİD


 • Türkiyede Abdülmacid ismini kullanan kişi sayısı: 2
 • Türkiyede her 41.001.941 kişiden birinin ismi Abdülmacid

Kadru şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan, Allah’ın kulu. – Macid kelimesi, Allah’ın isimlerindendi. (bkz. el-Ma-cid)

 • Arapça
 • 0
 • 877

ABDÜLMALİK


 • Türkiyede Abdülmalik ismini kullanan kişi sayısı: 38
 • Türkiyede her 2.157.996 kişiden birinin ismi Abdülmalik

Sahip olan, her şeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah’ın kulu. – Malik; Allah’ın isimlerindendi. “Abd” takısı almadan kullanılmaz

 • Arapça
 • 0
 • 402
 • Arapça
 • 0
 • 387

ABDÜLMELİK


 • Türkiyede Abdülmelik ismini kullanan kişi sayısı: 69
 • Türkiyede her 1.188.462 kişiden birinin ismi Abdülmelik

Her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah’ın kulu. el-Melik, Allah’ın isimlerindendir

 • Arapça
 • 0
 • 760

Toplam 4445 kayıt bulundu. Bu sayfada 41 ile 60 arası kayıtlar gösteriliyor.

ARAMA YAP